Seksjon for immunologi, Ullevål universitetssykehus

Vi er et stort spesiallaboratorium for immunologiske analyser. Repertoaret er meget bredt og omfatter bl.a. autoantistoffer, immunologiske proteiner, allergologi, immunfenotyping av leukemier og lymfomer, kvantitativ bestemmelse av lymfocytt-typer, trombocytt- og granulocyttimmunologi og HLA-B27-analyse.

Analysene utføres for primær- og spesialisthelsetjenesten, for inneliggende og polikliniske pasienter ved Ullevål universitetssykehus samt for andre helseforetak i og utenfor Oslo.

Immunologiske analyser

Analysepakker

Enkeltanalyser

ø.hjelp

Annen informasjon

Nyheter

 

Seksjonsleder
dr med Vidar Bosnes
Tlf 23 07 30 66

Enhetsleder autoantistoffer og allergi:
Bioingeniør Gro Jaaberg Talgø
Tlf 22 11 88 77

Enhetsleder cellulære analyser:
dr med Liv T. N. Osnes
Tlf 22 11 77 72

Overlege:
Eli Taraldsrud
Tlf 23 07 42 31

Telefon
Generelle henvendelser:
22 11 88 93

Allergi/autoantistoff/proteiner:
22 11 88 90

Immunfenotyping/lymfocyttundersøkelser/
trombocytter/granulocytter/HLA-B27:

22 11 88 96

Faks: 22 11 85 00

E-post
immunologi@uus.no

Postadresse
Seksjon for medisinsk immunologi
Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin
Oslo universitetssykehus HF
Ullevål sykehus
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Besøksadresse
Kirkeveien 166
Laboratoriebygget
(bygg 25)
Inngang syd, 5 et

Publiseringsdato: 18.01.2011